space space space space space space space space   space space space space space space space space
Kognitiv Terapi Center
space space space space space space space space
space
  Forside   space   Behandling   space   Hvem er vi   space   Praktikant samtaler   space   Uddannelse, kurser og supervision    space   Praktiske oplysninger   space
space space space space space space space space
space
space space space space space space space space
space
space
space space
pixel
gfx Individuelt
pixel
gfx Børn og unge
pixel
gfx Chilled-angstgruppe for 13-18 år. Opstart februar 2018 ÅBEN FOR TILMELDING
pixel
gfx Cool Kids gruppe 10-12 år - september 2017
pixel
gfx Cool Kids gruppe 10-12 år - oktober 2017
pixel
gfx Cool Kids gruppe 10-12 år - januar 2018
ÅBEN FOR TILMELDING
pixel
gfx Cool Kids gruppe 10-12 år - marts 2018
ÅBEN FOR TILMELDING
pixel
gfx CFT - Compassionfokuseret terapi
pixel
gfx ACT - Acceptance and Commitment Therapy
pixel
gfx ART – Aggression Replacement Training
pixel
gfx Lysterapi
pixel
gfx Priser behandling
pixel
gfx Sygesikring
pixel
space
space
space
gfx
gfx

Arbejdsmetoder

I behandlingsafdelingen anvendes primært kognitiv adfærdsterapi: Ofte vil metoderne anvendes i kombination. Der arbejdes også med andre vidensbaserede metoder afhængig af problemets art. Se evt. under metoder i venstre side for beskrivelse af terapiformer.

Der tilbydes behandling af voksne, unge og børn såvel individuelt som i grupper. De individuelle forløb vil være af varierende længde, efter nærmere aftale, mens gruppeforløbene som regel vil være fastlagt på forhånd.

I de individuelle forløb vil samtalerne typisk være af 45 min. varighed og ligge en gang om ugen. Mellem samtalerne vil der ofte være hjemmearbejde f. eks. i form af registrering af symptomer eller problemepisoder.

Gruppemøder er som regel af 1 til 2 timers varighed 1 gang ugentlig. Gruppen ledes af en eller to terapeuter og vil som regel bestå af 4 til 8 personer. Der vil også i gruppeforløbene være tale om hjemmearbejde mellem møderne f. eks. i form af registreringer.

I kursusafdelingen vil der ved såvel kurser som undervisningsforløb blive anvendt oplæg/foredrag, øvelser, gruppearbejde og træning i praktisk anvendelse af metoderne. Længerevarende kurser kan være opdelt i moduler. Mellem modulerne vil der blive givet hjemmearbejde i form af registreringer, praktiske øvelser o. l.

Supervision vil være sagsorienteret med vægt lagt på terapeut/klient relationen, terapeutens personlige stil og anvendelse af de kognitive modeller og metoder. Der kan også indgå personaletræning, hvor fokus er teamets/organisationens funktion.


 


gfx
gfx
 
space space space space space space space space
space space space space space space space space   space space space space space space space space