space space space space space space space space   space space space space space space space space
Kognitiv Terapi Center
space space space space space space space space
space
  Forside   space   Behandling   space   Hvem er vi   space   Praktikant samtaler   space   Uddannelse, kurser og supervision    space   Praktiske oplysninger   space
space space space space space space space space
space
space space space space space space space space
space
space
space space
pixel
+ Psykologer
pixel
gfx Administration
pixel
space
space
space
gfx
gfx

Centrets profil

Den 3. januar 2000 åbnede Kognitiv Terapi Center Århus med det formål at videreudvikle praktisk anvendelse af kognitive adfærdsterapeutiske metoder til behandling. Vores grundide er at hjælpe mennesker og sikre god behandling, dette på et videnskabeligt grundlag. 

Centret har et omfattende program for uddannelse af personale i sundhedssektoren (læger, psykologer, plejepersonale, m.v.) og socialsektoren.

Uddannelsesprogrammet er suppleret med supervision for professionelle, psykologer, læger og andre personalegrupper. Herudover tilbydes terapi individuelt eller i grupper, for mennesker, som ønsker at bearbejde problemer med depression, angst m.v.

Centrets grundlæggere har været drivende kræfter i forbindelse med indførelse og udvikling af de kognitive metoder i sundheds- og socialsektoren i Danmark.
Kognitiv Terapi Center Århus består af en behandlingsafdeling for privatpersoner og en kursusafdeling for professionelle behandlere. Centret ledes af psykolog Christina Schlander.

Vi er beliggende i Aarhus midtby men var de første mange år beliggende i Risskov. Centret har Monica Trærup, Karsten Abel, Lisbeth Jørgensen, Heidi Jenisch Christensen og Hjalti Jónsson tilknyttet som selvstændige psykologer. I vores sekretariat har vi Helle Kvist ansat.  

Vi tilbyder behandling, undervisning, træning og supervision på et kognitivt terapeutisk grundlag. Vi har alle en grundig terapeutisk træning og er erfarne undervisere. Vores tilgang er kognitiv-integrativ, hvilket betyder, at vi konstant holder os ájour med og integrerer nye vidensbaserede metoder i vores behandling og kursustilrettelæggelse.

Nøglebegreber i centret er kvalitet og respekt.
Vi lægger vægt på anvendelse af videnskabeligt baserede metoder i såvel behandling som undervisning og foretager løbende evaluering heraf mhp at videreudvikle, forbedre og præcisere metoderne. Herunder at præge og indføre 3. generations kognitiv adfærdsterapi.

Centret tilbyder behandling og undervisning i primært kognitiv terapi, social færdighedstræning og psykoedukation, der alle er velundersøgte, effektive kognitive behandlingsmetoder.
Kognitiv terapi er en terapeutisk, indsigtsgivende metode, der tager sit udgangspunkt i aktuelle vanskeligheder og følelsesmæssige problemer. Behandler og klient søger, i et nært samarbejde og udfra klientens målsætning, at løse de angivne problemer så effektivt og nænsomt som muligt. Fokus er tænkningen. Vore tanker, - vor opfattelse af os selv og andre, har stor betydning for, hvorledes vi føler og handler i vores dagligdag.

Social færdighedstræning er en pædagogisk metode, hvor behandler, udfra klientens målsætning, tilrettelægger træning, således at klientens sociale kompetence og velvære i sociale sammenhænge øges. Fokus er her adfærden. Ofte vil en kombination af social færdighedstræning og kognitiv terapi, hvor der arbejdes med følelser og tanker, være hensigtsmæssig.

Psykoedukation er en betegnelse for undervisning i emner, der omhandler psykisk lidelse, psykiske vanskeligheder samt behandling heraf. Med udgangspunkt i klientens viden og behov drøftes såvel aktuel viden på området, som hvorledes man bedst muligt lever med vanskelighederne, kompenserer herfor eller ændrer på sin situation. Fokus er her viden og mestrings-færdigheder. Undervisning kan gælde såvel klienten selv, pårørende som familier. Psykoedukation indgår som regel som et delelement i både kognitiv terapi og social færdighedstræning. Centrets ledere er medlemmer af Dansk Psykologforening og International Association of Cognitive Therapy.


gfx
gfx
 
space space space space space space space space
space space space space space space space space   space space space space space space space space